bereits için Almanca-Türkçe çeviriler:

zaten · şimdiden · önceden · daha şimdiden · halihazırda · diğer çevirileri

bereits zaten

Ich habe bereits eine Mutter.

Benim bir annem var zaten.

Sie haben bereits genug Schmerzen.

Yeterince acı çekiyorsun zaten.

Sie wollten ihn einstellen, aber er hatte bereits einen Arbeitgeber.

Yani onu işe almak istediniz ama zaten bir patronu vardı.

bereits şimdiden

Diese Sklaven haben uns bereits eintausend Millionen Sesterze gekostet.

Bu köleler daha şimdiden bize bir milyar Sestertius'a mal oldu.

Zwei Konvoischiffe sind bereits beschädigt.

İki konvoy gemisi şimdiden hasar gördü.

Ich begann bereits eine räumliche

Şimdiden bir uzaysal kontrole başladım

bereits önceden

Wir hatten dieses Gespräch bereits.

Bu konuşmayı daha önce de yaptık.

Wie ich bereits sagte

Daha önce de dediğim gibi

Ich sagte es bereits, ich bin Krankenschwester.

Daha önce de söyledim, ben hemşireyim.

bereits daha şimdiden

Diese Sklaven haben uns bereits eintausend Millionen Sesterze gekostet.

Bu köleler daha şimdiden bize bir milyar Sestertius'a mal oldu.

Siehst du, du bist bereits parteiisch.

Gördün mü? Daha şimdiden önyargılısın.

Drei Mitglieder haben den Club bereits verraten.

Daha şimdiden üç üye kulübe ihanet etti.

bereits halihazırda

Ich wurde bereits fehldiagnostiziert.

Halihazırda yanlış tanı konuldu zaten.

Don Maxime, ich habe bereits ein Vertriebsnetz eingerichtet.

Don Maxime, Ben halihazırda bir dağıtım ağına sahibim.

Denn du bist bereits ein so toller Mensch, und eine tolle Freundin und eine unglaubliche Mutter.

Zaten halihazırda harika birisin ve çok iyi bir arkadaş ve inanılmaz bir annesin.