besitz için Almanca-Türkçe çeviriler:

sahip · mal · bulundurma · mülk · sahiplik · diğer çevirileri

besitz sahip

Sie besaßen niemals Keuschheit.

Asla iffet sahibi olmadın.

Nein, er besaß mich wirklich.

Hayır. Bana gerçekten sahip oldu.

Jetzt denkt er, er besitzt sie.

Şimdi ona sahip olduğunu düşünüyor.

besitz mal

Besitz" ist ein relativer Begriff für einen Dieb.

Mal" bir hırsız için göreceli bir kavramdır.

Manchmal ist Besitz ein allgemeiner Begriff

Bazen mal ve mülk soyut bir kavram

Besitz von Diebesgut, Einbruchsdiebstahl,

Çalıntı mal bulundurma, haneye tecavüz.

besitz bulundurma

Besitz von Diebesgut, Einbruchsdiebstahl,

Çalıntı mal bulundurma, haneye tecavüz.

Einbruchsdiebstahl, Besitz von Diebesgut,

Haneye tecavüz, çalıntı mal bulundurma.

Unerlaubtes Betreten und Besitz.

İzinsiz girme ve bulundurma.

besitz mülk

Manchmal ist Besitz ein allgemeiner Begriff

Bazen mal ve mülk soyut bir kavram

besitz sahiplik

Man nennt es Schatten-Besitz.

Buna sahte sahiplik deniyor.