bestimmt için Almanca-Türkçe çeviriler:

belirli · kesinlikle · belli · kesin · mutlaka · muhakkak · tam · diğer çevirileri

bestimmt belirli

Sie entstehen durch bestimmte Materie-Antimaterie-Reaktionen.

Madde-antimadde tepkimesinin belirli türleri tarafından oluşturulurlar.

An einen bestimmten Ort?

Belirli bir yer var mı?

Es wird in der Zukunft eine riesige Explosion geben, an einem bestimmten Tag.

Gelecekte çok büyük bir patlama olacak, tek, belirli bir günde.

bestimmt kesinlikle

Sie wollen doch bestimmt etwas antarianisches Glühwasser.

Sen kesinlikle istiyorsun Antarian Işıltı Suyu.

Bestimmt ein Skorpion.

Kesinlikle akrep burcu.

Eine interessante Theorie, Constable, aber ich verhalte mich ganz bestimmt nicht ungewöhnlich.

İlginç bir teori, Güvenlik Şefi. Ama ben kesinlikle sıra dışı davranmıyorum.

bestimmt belli

Ich bitte für einen bestimmten Menschen, für einen Freund.

Belli bir kişi için rica ediyorum, bir arkadaş için.

Wir suchen nach einer bestimmten Leiche.

Burada belli bir cesedi arıyoruz.

John, du bist süchtig nach einer bestimmten Lebensführung.

John, sen belli bir yaşam biçimine bağımlısın.

bestimmt kesin

Meins ist bestimmt verkatert!

Benimki akşamdan kalma, orası kesin.

Ist bestimmt schlimmer, oder?

Daha kötüdür kesin, değil mi?

Da ist bestimmt Blut drin.

Bunda kesin kan var.

bestimmt mutlaka

Heute Abend ist ein Rapkonzert Da stirbt bestimmt jemand!

Bu gece Bronx'ta bir rap konseri var. Mutlaka birisi ölür.

Denn in Massenproduktion würden sie bestimmt GMO-Safran verwenden.

Çünkü seri imalatta mutlaka ucuz GDO'lu safran kullanırlardı.

Hier gibt es bestimmt irgendwo Wasser.

Buralarda bir yerlerde mutlaka su olmalı.

bestimmt muhakkak

Ou bist bestimmt Gebrauchtwagenhändler.

Sen muhakkak kullanilmis araba saticisisin.

Ja, Sie haben bestimmt Küchenschaben.

Evet, muhakkak hamam böceği var.

bestimmt tam

James Moriarty ist bestimmt kein Mann.

James Moriarty tam olarak bir adam değil.