betreibt

Aber Sie habe auch professionelle Therapie betrieben.

Ama aynı zamanda profesyonel terapi de yapıyordunuz.

Ein ziemlich großer Betrieb.

Oldukça büyük bir şirketler.

Wir betreiben genau dieselbe Heuchelei.

İkimiz de aynı ikiyüzlülüğün parçasıyız.

Statt Aussöhnung betreibt sie Polarisierung.

Uzlaşma politikası yerine kutuplaşma politikasını seçti

Ich betreibe eine Webseite.

Ben bir web sitesi işletiyorum.

Alle Türen werden elektrisch betrieben.

Tüm kapılar elektrikle çalışıyor.

Dieser Zug ist außer Betrieb.

Bu tren kullanım dışı kalmıştır.

Ich betreibe einen effizienten Betrieb.

Ben etkili atılım gerçekleştireceğim.

Navigation, Antrieb außer Betrieb.

Seyrüsefer, itiş gücü devre dışı.

Tiermenschen sollen Bergbau betreiben?

Maden çıkarabilen insan-hayvanlar?