bewundern için Almanca-Türkçe çeviriler:

hayran olmak · diğer çevirileri

bewundern hayran olmak

Sally hatte mich irgendwo gesehen und mich à la distance bewundert.

Sally beni bir yerlerde görmüş ve uzaktan bana hayran olmuş.

Die ganze Stadt wird dich bewundern.

Tüm şehir sana hayran olacak.

Die Holzschnitte, die Sie gerade bewundern, hat Torchia aus dem "Delomelanicon" übernommen.

Şu anda hayran olduğunuz kabartmalar Torchia tarafından Delomelanicon'dan adapte edilmişti.