bilden için Almanca-Türkçe çeviriler:

oluşturmak, oluşmak · kurmak · eğitmek · şekillendirme, şekillendirmek, Şekil · diğer çevirileri

bilden oluşturmak, oluşmak

Sie bilden ein perfektes gleichschenkliges Dreieck.

Mükemmel bir ikizkenar üçgen oluşturuyorlar.

Nein, zwei gleichschenklige Dreiecke, die einen Rhombus bilden.

Hayır, iki ikizkenar üçgenden oluşan bir eşkenar dörtgen demişti.

Bei Borgin und Burkes. Sie bilden einen Übergang.

Borgin ve Burkes'te Aralarında bir geçit oluşturuyorlar.

bilden kurmak

Oass wir Fahrgemeinschaften bilden sollen, ist allen piepegal.

Ortak yolculuklar için birlikler kurmakla hiç ilgilenmiyorlar bile.

Juma bildet eine Armee aus.

Juma bir ordu kuruyor.

Na ja, Noranti bildet sich Dinge ein.

Şey, Noranti hayalinde bir şeyler kuruyor.

bilden eğitmek

Eine Jüdin, gebildet wie Karl Marx es auch war.

Eğitilmiş bir Yahudi, tıpkı Karl Marx gibi.

Du bleibst und bildest die Rekruten aus.

Sen burada kal ve yeni gelenleri eğit.

Bilden Sie ihn zum Harimao aus.

Bir Harimao olması için onu eğit.

bilden şekillendirme, şekillendirmek, Şekil

So bildet ein Bogenschütze Kraft im Arm.

Bir okçu kol kuvvetini bu şekilde oluşturur.