bis için Almanca-Türkçe çeviriler:

kadar · dek · ya · ile · hatta · karşı · değin · diğer çevirileri

bis kadar

Wir werden jeden Quadratzoll dieses Trümmerfeldes absuchen, bis wir einen Anhaltspunkt finden.

Bu enkaz tarlasının her bir inçkaresini bir kanıt bulana kadar arayacağız.

Keine Besucher bis morgen.

Yarına kadar ziyaretçi yok.

Bis Bill meine Tarnungen überprüft.

Bill yalanımı anlayana kadar.

bis dek

Bis Tagesanbruch wird nichts geschehen.

Gün ağarana dek hiçbir şey olmayacak.

Trotz ihrer'Armut hatten sie fünf glückliche Jahre, bis meine'Ankunft meinen Papa in den Himmelschor beförderte.

Fakirdiler, ancak doğumumla babamı göklerdeki koroya göndermeme dek mutlu ve uyumlu beş yıl geçirmişlerdi.

Bis der Tod uns scheidet, richtig?

Ölüm bizi ayırana dek, değil mi?

bis ya

Oder bis ihre Regenrinne gesäubert werden muss.

Ya da yağmur olukları tıkanana kadar.

Passierschein bis Dubowo.

İznin Dubovo'ya kadarmış.

Die Afrika-Bienen sollen noch dieses Jahr Texas erreichen und in zwei bis drei Jahren Arizona.

Afrika arıları bu ay Teksas'a ulaşacaklar.. ve iki üç yıl içinde de Arizona'ya.

bis ile

Ich will Davis bis Ende der Woche. Keine Widerrede.

Bu hafta sonuna kadar Davis'i getirmeni istiyorum.

Bis ich den verknitterten Stinker Michael kennenlernte.

Tabi sevgili Michael ile tanışıncaya kadar.

Bis uns Dr. Jansen von M.I.R.A.s Black Box erzählte.

Ta ki Dr. Jansen M.I.R.A.'nın kara kutusundan bahsedene dek.

bis hatta

Angela, reduzier die Gewebetiefe von den Wangenknochen bis zur Kieferpartie.

Ange, elmacık kemiklerinin üzerindeki doku değerlerini çene hattına kadar düşür.

Manchmal sogar bis er ertrinkt.

Hatta bazen boğulana kadar.

Walter, anscheinend ging die Druckwelle bis hin zur Umspannstelle.

Evet. Walter sanırım hatlar kampüs trafosuna kadar arızalı.

bis karşı

Ich bin ein ehrlicher Geschäftsmann und ich werde diese Verleumdung bis zum Ende bekämpfen.

Ben dürüst bir adamıyım ve bu iftiraya karşı son kuruşuma ve nefesime kadar savaşacağım.

Bis einst der große Birnam-Wald zum Schlosse Dunsinane feindlich emporsteigt.

Büyük Birnam Ormanı kalkıp Dunsinane Tepesi'ne gelerek karşısına dikilene kadar.

bis değin

Nicht bis jede Kolonie, jede Person, jedes Grasblatt wiederhergestellt ist.

Hayır, her koloni, her birey, her ot yaprağı onarılıncaya değin, olmaz.