bitten için Almanca-Türkçe çeviriler:

isteme, istemek · rica · sormak · rica etmek · diğer çevirileri

bitten isteme, istemek

Ich möchte Sie bitten, ein paar Fragen.

Size bir kaç soru sormak isterim.

Darf ich Sie um etwas bitten?

Size bir şey isteyebilir miyim?

Aber er musste Mrs. Logan um Hilfe bitten.

Ama Bayan Logan'dan yardım istemek zorunda kaldı.

bitten rica

Dürfte ich um ein Glas Wasser bitten?

Bir bardak su rica edebilir miyim acaba?

Könnte ich Sie um Glas Wasser bitten?

Sizden bir bardak su rica edebilir miyim?

Kann ich um etwas bitten?

Senden bir şey rica etsem?

bitten sormak

Ich möchte Sie bitten, ein paar Fragen.

Size bir kaç soru sormak isterim.

Mr. Jüngere, Ich möchte Sie bitten, ein paar Fragen.

Bay Younger size bir kaç soru sormak istiyorum.

Darum will ich dich um etwas bitten.

Bu yüzden de sana bir şey sormak istiyorum.

bitten rica etmek

Dürfte ich um ein Glas Wasser bitten?

Bir bardak su rica edebilir miyim acaba?

Könnte ich Sie um Glas Wasser bitten?

Sizden bir bardak su rica edebilir miyim?

Kann ich um etwas bitten?

Senden bir şey rica etsem?