blasige

Der hier ist gegen Kolik und blasige Füße.

Bu, ağrıyan ve su toplamış ayaklar için.