bleiben için Almanca-Türkçe çeviriler:

kalmak · durmak · diğer çevirileri

bleiben kalmak

Ich möchte hier bleiben.

Ben burada kalmak istiyorum.

Niemand muss bleiben.

Kimse kalmak zorunda.

Bitte bleiben Sie dran, Sir.

Lütfen beklemede kalın efendim.

bleiben durmak

Hallo? Bleiben Sie bitte stehen.

Merhaba, durur musunuz, lütfen.

Bitte, Lane, stehen bleiben.

Lütfen Lane. Dur artık.

Vielleicht bleibt man diesem Dominic fern?

Belki de bu Dominic'ten uzak durmak gerek.