dagewesen

Brennan denkt dass vielleicht, wenn jemand wie sie dagewesen wäre

Brennan düşünüyor ki eğer onun gibi biri o davada olsaydı

Der einzige Weg bestünde darin, wenn die Kontrollpunkte und Straßensperren nicht dagewesen wären.

Bir yere gidebilmesinin tek yolu o kontrol noktaları ve barikatlar yokmuş gibi gidebilmesi.

Wenn Sie heute Nacht nicht dagewesen wären

Eğer bu gece benimle gelmemiş olsaydın

Wenn Campbell nicht dagewesen wäre, um ihn aufzuhalten

Eğer Campbell onu durdurmak için orada olmasa