dass için Almanca-Türkçe çeviriler:

o · ki · diye · diğer çevirileri

dass o

Netter Versuch, aber ich habe dir gesagt, dass ich ihm verpflichtet bin und nichts wird das ändern.

İyi denemeydi, ama söyledim sana, ben ona kendimi adadım ve hiçbir şey bunu değiştiremez.

Er ist so konzentriert, dass er zwischen seinen Herzschlägen arbeiten kann.

O kadar çok iyi odaklanıyor ki kalp atışları arasında çalışabiliyor.

Ich weiß noch nicht, was das bedeutet es bedeutet, dass er sie kannte

Hala bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Onu tanıyordu anlamına geliyor.

dass ki

Wir beide wissen, dass er der Teufel ist, also Vielleicht helfen wir uns gegenseitig, hmm?

İkimiz de biliyoruz ki O bir şeytan, yani Belki birbirimize yardım edebiliriz?

Ich versichere Ihnen, dass es einen Grund dafür gibt.

Ama seni temin ederim ki bunun bir sebebi var.

Wir wissen beide, dass ich ihn sonst nirgends hinbringen kann.

İkimiz de biliyoruz ki onu götürebileceğim başka bir yer yok.

dass diye

Anfangs dachte ich wie Sie, dass es eine Art geflügeltes Insekt sei, vielleicht ein Schmetterling.

Başta ben de senin gibi, kanatlı bir böcek diye düşündüm. Evet, belki kelebek diye.

Sagen wir, dass ich und Mr. Gekko einen ernsten Interessenkonflikt austragen.

Diyelim ki Bay Gekko ve benim ciddi bir çıkar çatışmamız var.

Weil ich denk', dass das sehr interessant sein kann.

Çünkü bu çok ilginç olabilir diye düşündüm.