de

de

Batzi oida, schaug dass'd weidakimmst.

Radje ti prekini radit' sranja.

Sie sind eine S.H.I.E.L.D.-Agentin.

Sen bir S.H.I.E.L.D. ajanısın.

Ein paar dutzend D'Harans drinnen.

Bir kaç düzine D'Haran da içeride.

Natürlich haben alle Intense Mädchen mindestens Doppel D's.

Elbette, tüm güçlü kızlarda büyük göğüsler var.

Ich ließ ihre pränatalen D.H.A. auffüllen.

Doğum öncesi ilaçlarının yedeğini alıyordum.

Sie ist eine S.H.I.E.L.D.-Agentin.

Kendisi bir S.H.I.E.L.D. ajanı.

Nein, d-das nein.

Hayır, olmaz, hayır.

Ein L.A.P.D.-Helikopter ist abgestürzt.

Bir L.A.P.D. helikopteri düştü.

Wir schmeißen eine Robert-De-Niro-Party.

Robert de niro partisi veriyoruz.

SubCentral.de präsentiert

Çeviri: eyldz Gianfresco