deuten için Almanca-Türkçe çeviriler:

göstermek · işaret etmek · ima etmek · diğer çevirileri

deuten göstermek

Aber alles deutet auf einen Massivangriff auf die Verteidigungseinrichtungen der Kolonie.

Ama bütün belirtiler Koloni savunmalarına karşı büyük bir saldırıyı gösteriyor.

Die Atommasse und das Quantengewicht deuten aufeine extra-dimensionale isotopische Materie hin.

Atom kümesindeki ağırlıklık gösteriyor ki, kütlede, ekstra-boyutlu izotopik bir bir madde var.

Akustische Halluzinationen deuten auf weitere Hirn-Degenerationen hin.

İşitsel halüsinasyonlar beyindeki bozulmanın ilerlediğini gösteriyor.

deuten işaret etmek

Wir haben noch nichts gefunden, aber alles deutet auf den Mann im Pickup hin.

Henüz bir şey bulamadık ama her şey kamyonetteki adamı işaret ediyor.

Alle Zeichen deuten auf Terrorchef Matthias und seine Widerstandsbewegung.

Ve tüm izler terörist lider Matthias ve onun Direniş'ine işaret ediyor.

Alles deutet auf einen Tunnel hin.

Herşey bir tünele işaret ediyor.

deuten ima etmek

Ich deute gar nichts an.

Ben bir şey ima etmiyorum.

Ja, sie deutete es an.

Evet, biraz ima etti.