die için Almanca-Türkçe çeviriler:

о · bunlar, bu · onlar, o, olan · şunlar, şu · kimi, kim · nerede · kendi · diğer çevirileri

die bunlar, bu

Statt dessen verfluche ich dich.

Bunun yerine seni lanetliyorum.

Okay,das ist schön.

Tamam.İyi, bu güzel.

Ich habe diese Rund-um-die-Welt-Tickets gekauft.

Dünyayı dolaşabileceğimiz bu biletleri aldım.

Annie,das sind meine Mitbewohner!

Annie,bu benim oda arkadaşımdı.

Jemand glaubt, der Glücksstein dieses Dorfes ist einer der verlorenen Shankara-Steine.

Biri bu köyün uğur taşının kayıp Sankara taşlarından biri olduğuna inanıyor.

Ich will herausfinden, wer der Kerl ist.

Bu adamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum.

Diese Frequenz ist weit von der zugelassenen Frequenz für USUS-Mobilfunkbetreiber entfernt.

Bu frekans ABD taşıyıcıları için izin verilen frekansın epey dışında.

Louis Ich glaube, dies ist der Beginn einer wundervollen Freundschaft.

Louis, sanırım bu güzel bir arkadaşlığın başlangıcı olacak.

Jedes denkbare Szenario, inklusive der Zielerfassung von Nuklear-Anlagen, Raketen, Kraftwerken.

Olası her senaryoyu, buna nükleer sitelerin, füzelerin, güç santrallerinin hedeflemesi de dahil.

Vielleicht ist der Lehrer Elas letzter Hoffnungsschimmer.

Belki bu öğretmen Ela'nın son umut ışığıdır.