die için Almanca-Türkçe çeviriler:

о · bunlar, bu · onlar, o, olan · şunlar, şu · kimi, kim · nerede · kendi · diğer çevirileri

die kendi

Der, während ich versuchte, einen Mord aufzuklären, stattdessen ein Leben rettete.

Ben bir cinayet çözmeye çalışırken, kendisi bir hayat kurtarmıştı.

Ein eingeschneiter Garten, "wie ein Schritt, der vom eigenen Abdruck bedeckt ist.

Kar içinde bir bahçe, kendi ayak iziyle kaplanmış bir adım gibi.

Noch immer der alte, prahlende, eingebildete Sherlock Holmes.

Hâlâ aynı kasıntılı kendine güvenen Sherlock Holmes.

Ich denke der Unterschied ist, ich habe etwas Selbstachtung.

Sanırım aradaki fark, benim kendime saygım var.

Aber der Drahtzieher ist in seiner Wahnvorstellung gefangen.

Ama bu çıban başı, kendi yanılsamasında kayboldu.

Der Träger des Handschuhs kann jemanden zurück holen, aber verliert sein eigenes Leben dafür.

Eldiveni kullanan birini geri getirebiliyor ama bunun karşılığında kendi hayatını kaybediyor.

Irgendwelche Lücken in der Terroristen-Überwachungslisten der Argentinier? Nein.

Arjantinliler kendi terörist listelerinden, bir tehdit bekliyorlar mı?

Wenn wir den Terraform-Prozess verdichten, gefährden wir eine Brandentzündung.

Terraforming işlemini baskılarsak kendimizi kolaya incinebilir bir tutuşmaya bırakabiliriz.

Könnte der Leibhaftige persönlich sein.

Bu adam, şeytanın ta kendisi olabilir.

Vielleicht IST sie der Angreifer.

Belki de saldırgan kendisidir.