doctor için Almanca-Türkçe çeviriler:

doktor · diğer çevirileri

doctor doktor

Ok, ich nehme dein Notorious und erhöhe auf Omar Sharif und Julie Christie in Doctor Zhivago.

Pekala, Notorious'unu görüyorum ve Omar Sharif ve Julie Christie, Doktor Jivago ile bahsi yükseltiyorum.

Vergiss niemals, Doctor. Du hast das getan!

Sakın unutma Doktor, bunu sen yaptın!

Der Doctor und Donna Noble.

Doktor ve Donna Noble.