dorthin için Almanca-Türkçe çeviriler:

oraya · şuraya · diğer çevirileri

dorthin oraya

Dann gehen wir auch dorthin.

O zaman biz de oraya gideceğiz.

Ich bringe Euch heute Nacht dorthin.

Sizi bu gece oraya götüreceğim.

Wir sollten sofort dorthin segeln.

Derhal oraya yelken açmalıyız.

dorthin şuraya

Wir gehen dorthin.

Biz şuraya gidiyoruz.

Du und du. Geht dorthin.

Sen ve sen, şuraya gidin.

Ich habe fast alles dorthin umgeleitet.

Neredeyse her şeyi şuraya yönlendirdim.