drei için Almanca-Türkçe çeviriler:

üç · diğer çevirileri

drei üç

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Eins, drei, vier, fünf.

Bir, üç, dört, beş.

Drei Minuten Verspätung.

Üç dakika geciktim.