dringend için Almanca-Türkçe çeviriler:

acil · acele · diğer çevirileri

dringend acil

Ich brauche dringend Hilfe.

Acil yardıma ihtiyacım var.

Exzellenz es muss sehr dringend sein, er wartet seit einer Stunde.

Çok acil bir durum olmalı, Ekselansları, bir saatten fazla bir süredir bekliyor.

Mr. Bauer sagt, es sei dringend.

Bay Bauer acil olduğunu söyledi.

dringend acele

Deshalb ist es dringend.

O yüzden bu acelem.