dumm için Almanca-Türkçe çeviriler:

aptalca, aptal · salak · saçma · ahmak · budala · sersem · akılsız · ahmaklar · diğer çevirileri

dumm aptalca, aptal

Darf ich eine dumme Frage stellen?

Sana aptalca bir soru sorabilir miyim?

Nenn ihn nie wieder dumm!

Sakın ona bir daha aptal deme!

Hältst du mich für dumm?

Sen beni aptal sanıyorsun?

dumm salak

Ihr denkt, ich sei dumm, doch ich habe Straßenintelligenz.

Benim salak olduğumu düşünüyorsunuz ama ben şehirliyim.

Runter, dummer Köter.

Aşağı, salak köpek.

Aber der Drache sah einen dummen Mann, der einen verspiegelten Schild hält.

Ama ejderha, elinde aynadan bir kalkan olan salak bir adam görmüş.

dumm saçma

Eine dumme Frage.

Saçma bir soru.

Jen, warum machst du dieses dumme Zeug?

Jen bu saçma sapan şeyleri neden yapıyorsun?

Von wann ist so ein dummes Gesetz?

Ne zaman böyle saçma bir yasa çıkardılar?

dumm ahmak

Dämlich, doof, dumm, närrisch, teufelhaft, doofe Nuss.

Ne aptalmışım. Aptal: Budala, enayi, ahmak

Diese dummen, faulen Leute!

Ahmak ve tembel insanlar.

Jetzt begehst du Selbstmord, du dummer Arsch.

Şimdi de intihar edeceksin, Seni ahmak piç!

dumm budala

Dämlich, doof, dumm, närrisch, teufelhaft, doofe Nuss.

Ne aptalmışım. Aptal: Budala, enayi, ahmak

Dumm gedankenlose Tiere!

Budala, beyinsiz hayvanlar!

Johnny ist dumm.

Johnny çok budala.

dumm sersem

Sie dummes, gefährliches Mädchen.

Sersem ve tehlikeli bir kızsın.

Er ist ein dummer, sturer Idiot!

O aptal ve dogmatik bir sersem!

Dummer, arroganter junge!

Sersem, küstah çocuk!

dumm akılsız

Er ist sehr schlau oder sehr dumm.

Adam ya çok akıllı ya da çok aptal.

So dumm, dass Airbags intelligenter sind.

Çok aptal. Evdeki saksı daha akıllı.

dumm ahmaklar

Ihr Trottel, ihr dummen lebensverlängernden Trottel.

Sizi salaklar! Sizi aptal, ömür uzatan ahmaklar!