ebenso için Almanca-Türkçe çeviriler:

de · kadar · aynı şekilde · aynen · tıpkı · sadece · diğer çevirileri

ebenso de

Ich habe Applause erwartet, aber ich schätze, verdutztes Schweigen ist ebenso angemessen.

Alkış bekliyordum ama sanırım sersemlemiş sessizlik de bir o kadar uygundur.

Für uns ebenso.

Bizim için de.

Du brauchst mich ebenso sehr, wie ich dich brauche.

Benim sana ihtiyacım olduğu kadar senin de bana ihtiyacın var.

ebenso kadar

Ich habe Applause erwartet, aber ich schätze, verdutztes Schweigen ist ebenso angemessen.

Alkış bekliyordum ama sanırım sersemlemiş sessizlik de bir o kadar uygundur.

Nachtschattenessenz ist ebenso gefährlich wie wirkungsvoll.

Gece gölgesi esansı tehlikeli olduğu kadar etkilidir.

Frauen ebenso wie Männer.

Erkekler kadar kadınların da.

ebenso aynı şekilde

Mr. Dellarowe ist der Meinung und ebenso Mr. Janeway.

Bay Dellarowe öyle söyledi, aynı şekilde Bay Janeway de.

Ebenso die Egipshi-Zigaretten, die wir organisiert haben.

Ayarladığımız o Egipshi sigaraları da aynı şekilde.

Ebenso, mein Freund.

Aynı şekilde, dostum.

ebenso aynen

Sie haben ebenso einen Mord begangen wie Helene.

Sen de aynen Helene gibi cinayet işlemiş oldun.

ebenso tıpkı

Sie braucht deine Hilfe, ebenso wie Sara Patrell deine Hilfe brauchte.

Tıpkı Sara Patrell gibi onun da senin yardımına ihtiyacı var.

ebenso sadece

Geschmack ist nicht nur biochemisch er ist ebenso psychologisch.

Tat, sadece biyokimyasal değil ayrıca psikolojik bir şeydir.