egal için Almanca-Türkçe çeviriler:

önemsiz · farksız · her durumda · her halükarda · ilgisiz · aynı · farketmez · diğer çevirileri

egal önemsiz

Ist doch egal.

Bu önemli değil.

Egal, wer jetzt hindurchkommt.

Artık kimin geldiği önemli değil.

Noch zwei Nächte, dann ist es egal.

İki gece sonra bunu bir önemi olmayacak.

egal farksız

Ist doch egal, oder?

Fark etmez değil mi?

Ist egal, Harry.

Fark etmez Harry.

Ist egal, Hanna.

Fark etmez, Hanna.

egal her durumda

Egal, wie hoffnungslos die Situation, es gibt immer zwei Möglichkeiten.

Durum ne kadar umutsuz görünse de her zaman iki seçenek vardır.

Das ist jetzt völlig egal!

Bu durum artık her neyse.

egal her halükarda

Egal was, ein Kenianer wirds schon gewinnen.

Her halükarda, Kenya'dan bir çocuk kazanacak.

Ganz egal, du gewinnst, stimmt's?

Her halükarda sen kazanacaksın, değil mi?

egal ilgisiz

Hat Sie etwas über mich gesagt? Egal.

Benimle ilgili bir şey söyledi mi?

Deine Lebensformentscheidung ist mir egal.

Senin cinsel seçimlerin beni ilgilendirmez.

egal aynı

Egal, die Antwort ist dieselbe.

Fark etmez, cevap hep aynı.

egal farketmez

Russisch, hebräisch, farsisch, mir egal.

Ruşça, İbranice, Farsça farketmez.