eher için Almanca-Türkçe çeviriler:

daha çok · daha önce · diğer çevirileri

eher daha çok

Sozioökonomisch gesprochen sind Sie eher eine innerstädtische Latina.

Sosyoekonomik olarak konuşursam sen daha çok Latinlerin yaşadığı yoksul mahalledensin.

Eher wie ein Albtraum!

Daha çok kabus gibi!

Eigentlich bin ich eher ein Arme Hersteller.

Aslında ben daha çok silah imalatçısıyım.

eher daha önce

Wieso hab ich nicht eher einen Zahnarzt konsultiert?

Neden daha önce bir dişçi çağırmadım sanki?