einer için Almanca-Türkçe çeviriler:

birim, bir · birlik · diğer çevirileri

einer birim, bir

Zehn Minuten, fünf Sekunden, vier Sekunden, drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde.

On dakika, beş saniye. Dört saniye, üç saniye, iki saniye bir saniye. On dakika.

Ich habe eine kleine Aufgabe für dich, eine kleine, aber wichtige Aufgabe.

Senin için küçük bir görevim var. Küçük ama önemli bir görev.

Sie ist mehr wie ein dehnbares Außenskelett, wie bei einem Insekt oder etwas Krebsähnlichem.

Bu daha ziyade esnek bir dış iskelet gibi. Böceklerdeki ya da kabuklu hayvanlardaki gibi.

Vielleicht eine genetische Prädisposition oder eine allergische Reaktion.

Genetik bir yatkınlık ya da alerjik bir reaksiyon olabilir.

Sie untersuchen ein sehr unbedeutendes Stück eines viel größeren Puzzles.

Çok büyük bir bulmacanın çok önemsiz parçasını soruşturuyorsun.

Aber eine andere Erklärung würde natürlich sein, sie hatten tatsächlich elektrisches Licht.

Ama tabii ki başka bir açıklaması da, aslında elektrik ışıklarına sahip olduklarıdır.

Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?

Ben sana kişisel bir soru sorabilir miyim?

Sie sind eine gute Krankenschwester, aber ein schlechter Lügner.

Çok iyi bir hemşiresin, ama çok kötü bir yalancısın.

Ich möchte Ihnen eine persönliche Frage stellen.

Size kişisel bir soru sormak istiyorum.

Ich habe einen medizinischen Notfall hier, ich brauche sofort Hilfe!

Burada acil tıbbi bir durum var. Acilen yardıma ihtiyacım var!