einzige

Denn wenn Sie für uns arbeiten, wird Ihr einziger Klient, dieser Ort sein,

Çünkü bizim için çalıştığın zaman, tek müşterin bu yer olacak.

Ich wiederhole: Dein Navi-Band ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit.

Tek iletişim aracımızın Navi-şeridi olduğunu tekrarlamak isterim.

Sie sind meine einzige Hoffnung!

Siz benim tek umudumsunuz!

Kinder sind unsere einzige Hoffnung.

Çocuklar bizim tek umudumuz.

Ihr würdet mich bedrohen, Euren einzigen, echten Verbündeten?

Beni tehdit mi ediceksin, tek "gerçek" dostunu?

Sie sind unsere einzige Absicherung.

Sen bizim tek destekcimiz olacaksın.

Kein einziges Wort mehr.

Tek kelime daha etme.

Dein einziger Freund ist dein Drogendealer.

Uyuşturucu satıcın senin tek arkadaşın.

Tragische Explosion Kind einzig Überlebender

Trajik Patlama, Tek Kurtulan Çocuk

Ich kann keine einzige Adoption authentifizieren.

Tek bir evlat edinmeyi bile doğrulayamadım.