empfindlich için Almanca-Türkçe çeviriler:

hassas · içli · duygulu · alıngan · nazik · diğer çevirileri

empfindlich hassas

Ich habe einen empfindlichen Magen.

Hassas bir midem var benim!

Ihr seid empfindliche Leute.

Siz çok hassas insanlarsınız.

Er ist sehr empfindlich.

Çok hassas bu aralar.

empfindlich içli

Mrs. Sibley, das ist kein Anblick für empfindliche Augen.

Bayan Sibley, hassas gözler için bir görüntü değil bu.

Diese Nähte sind multifil, aus Polyglykolsäure, was für empfindlicheres Gewebe ist.

Bu dikişler poliglikolik asitten yapılan çok filamentli iplikler. Çok hassas dokular için kullanılır.

Das Ohr ist viel zu sensibel und empfindlich dafür.

Kulak organizması bunun için çok hassas ve nazik.

empfindlich duygulu

Wir sind beide emotional und empfindlich, aber ich bin nicht dein Feind.

İkimizin de duygusal ve hassas olduğumuzu biliyorum, ama ben senin düşmanın değilim.

Ja, Jason ist aber wirklich empfindlich.

Evet ama Jason da çok duygusal.

empfindlich alıngan

Sei nicht so empfindlich.

Bu kadar alıngan olma.

empfindlich nazik

Das Ohr ist viel zu sensibel und empfindlich dafür.

Kulak organizması bunun için çok hassas ve nazik.