entführten

Unsere palästinensischen Brüder haben eine Air-France-Maschine entführt.

Filistinli kardeşlerimiz bir Air France uçağını kaçırmışlar.

Zyklopen-Lastwagen entführen kleinen Bruder.

Siklop kamyonu kaçırmak küçük kardeş.

Warum sollte mich jemand entführen wollen?

Neden beni kaçırmak istesinler ki?

Fanatische Revolutionäre haben eine Millionärstochter entführt.

Fanatik devrimciler bir milyonerin kızını kaçırdılar.

Warum sollte dich jemand entführen?

Neden biri seni kaçırmak istesin?

Wie viele Kinder wurden bisher entführt?

Şimdiye kadar kaç çocuk kaçırıldı?

Wir glauben, eine neomarxistische Gruppe entführte dich.

Seni bir Neo-Marksist grubun kaçırdığını sanıyoruz.

Eine Gruppe Fahrer entführten einen Militär-Konvoi.

Bir grup sürücü bir askeri konvoy kaçırmış.

Ein Flugzeug wurde entführt.

Bir uçak daha kaçırıldı.

Diese bösen Frauen haben mich entführt!

Bu kötü kadınlar beni kaçırıyor!