entstehen için Almanca-Türkçe çeviriler:

doğmak · oluşmak · başlamak · diğer çevirileri

entstehen doğmak

Sobald der Säuberungsprozess beendet ist, entsteht Hydras neue Weltordnung.

Arındırma süreci tamamlandığında HYDRA'nın yenidünya düzeni doğacak.

Und nach diesem schicksalsreichen Schluck entsteht die Toga-Party!

Ve inançlı bir yudumdan sonra, toga partisi doğmuş oldu!

Nicht nur das, wie das Universum entstand und Wie es enden wird.

Yalnızca bu değil, evrenin nasıl doğduğunu ve nasıl sona ereceğini de.

entstehen oluşmak

Epilepsie entsteht durch schnelle, elektrische Fehlimpulse im Gehirn.

Epilepsi veya sara nedeniyle beyinde oluşan kontrolsüz elektrik etkinliklerinden.

Vor vier Milliarden Jahren. Die Erde entsteht.

Dört milyar yıl önce Dünya oluşmaya başlar.

entstehen başlamak

Im Alpha-Quadrant würde Chaos entstehen.

Alfa Çeyreğinde kaos başlayacak.