erfuhr

Ich habe noch nie zuvor gesagt, aber ich würde gerne mehr darüber erfahren.

Bunu daha önce hiç söylememiştim ama bir şeyler daha öğrenmek istiyorum.

Wir brauchen einen erfahrenen Experten.

Çok tecrübeli bir uzmana ihtiyacımız var.

Möchten Sie ein Geheimnis erfahren?

Küçük bir sır bilmek ister misin?

Oder einen erfahrenen Einbrecher.

Ya da tecrübeli bir hırsız.

Niemand muss etwas erfahren, richtig?

Kimsenin bilmesine gerek yok, değil mi?

Ich möchte alles darüber erfahren.

Bütün her şeyi duymak istiyorum.

Niemand wird etwas erfahren.

Kimse bir şey bilmeyecek.

Dann werden wir alles erfahren.

O zaman her şeyi öğreniriz.

Warum erfahre ich immer alles zuletzt?

Neden her şeyi en son ben öğreniyorum?

Aber keine erfahrenen Commanders.

Var ama tecrübeli komutanları yok.