erklären için Almanca-Türkçe çeviriler:

açıklamak · ilan · ilan etmek · anlatmak · izah · açıklayan · izah etmek · diğer çevirileri

erklären açıklamak

Ich möchte Ihnen diese Leuchtkugeln erklären.

Size bu kovan fişeklerini açıklamak istiyorum.

Das erklärt auch, warum sein Jochbein und Oberkiefer zertrümmert sind.

Bu elmacık kemiği ve üst çene kemiğinin de neden parçalandığını açıklıyor.

Zerebrale Vaskulitis würde sowohl das Auge als auch die Arm-Befunde erklären.

Serebral vaskülit, hem göz hem de koldaki bulguları açıklayabilir.

erklären ilan

"Ich erkläre Sie hiermit

Sizi karı koca ilan ediyorum.

Die Peacekeeper und Scarraner haben sich gegenseitig den Krieg erklärt.

Barış Muhafızları ve Scarran'lar birbirlerine savaş ilan ettiler.

Und hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau.

Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum.

erklären ilan etmek

"Ich erkläre Sie hiermit

Sizi karı koca ilan ediyorum.

Die Peacekeeper und Scarraner haben sich gegenseitig den Krieg erklärt.

Barış Muhafızları ve Scarran'lar birbirlerine savaş ilan ettiler.

Und hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau.

Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum.

erklären anlatmak

Wie kann ich dieses Gefühl erklären?

Nasıl bir duygu, nasıl anlatabilirim?

Können Sie mir genau erklären, was mit Ihnen und Ms. Channing gestern Abend passiert ist?

Dün gece tam olarak Bayan Channing ile ne olduğunu bana anlatabilir misiniz?

Sayid kann gar nichts erklären.

Sayid hiçbir şey anlatamaz.

erklären izah

Ich werde es ihm erklären.

Ben ona izah ederim.

Johnny, die Ärzte haben dir erklärt

Johnny, doktorlar sana izah etti

erklären açıklayan

Es ist das einzige, was alles erklärt.

Her şeyi açıklayan tek şey bu.

erklären izah etmek

Johnny, die Ärzte haben dir erklärt

Johnny, doktorlar sana izah etti