erwähnte

Sie erwähnten einen geschäftlichen Vorschlag.

Bir teklifinden söz ediyordunuz.

Warum erwähnt Ihr ihn dann überhaupt?

O zaman neden ondan bahsettin?

Hatte sie jemals perönlische Probleme erwähnt.

Herhangi kişisel sorunundan bahsetti mi?

Geld wurde nie erwähnt.

Para hiç söz konusu olmadı.

Sie erwähnten Ihren Maschinenkern.

Motor çekirdeğinizde bir arıza varmış.

Mohn wird erwähnt, ein Gerstenfeld.

Gelincikler ve bir arpa tarlası var.

Hab ich sie erwähnt?

Ben mi ondan bahsettim?

Sie erwähnten Brutalität.

Vahşilikten söz ettiniz.

Ben, Sie erwähnten mal ein Weinmuseum in Ihrem Wahlbezirk.

Ben, sen de bir kez bölgendeki şarap müzesinden bahsetmiştin.

Hat sie jemals Mr. Jackson oder Mr. Richmond erwähnt?

Bay Jackson ya da Bay Richmond'dan bahsetti mi sana hiç?