erzeugt

Warum würde ein Taschenrechner Interferenzen erzeugen?

Bir hesap makinesi neden geribesleme yapar?

Ungeschickte Reisen erzeugen unverwirklichte Realitäten.

Beceriksiz dolanmalar sadece gerçekleşmemiş gerçekler yaratır.

Oder Sie erzeugen.

Ya da uydurmayı.

Furcht erzeugt Furcht.

Korku, korkuyu doğurur.

Gewalt erzeugt Gewalt.

Şiddet şiddeti doğurur.

Sie erzeugen eine Feedbackwelle.

Bir geri besleme dalgası yaratıyorlar.

Ich erzeuge eine Raumverzerrung.

Uzaysal kaydırmayı, devreye alıyorum.

Modifiziert könnte der optische Umwandler einen Hyperschall-Impuls erzeugen.

Optik dönüştürücü değiştirildiyse, hipersonik bir darbe oluşturabilmemiz mümkün olabilir.

Der räumliche Bruch erzeugt nukleonische Störungen.

Uzaysal yırtık ciddi nükleonik parazitlenme yaratıyor.

Der Rotor erzeugt wahnsinnig viel statische Elektrizität.

Rotorlardan çikan statik elektrik Chicago'yu aydinlatmaya yeter.