etwas için Almanca-Türkçe çeviriler:

bir · şey · bir şey · biraz · birşey · · bazı · mesele · falan · çok az · macera · madde · araç · hafifçe · azıcık · diğer çevirileri

etwas bir

Sie ist mehr wie ein dehnbares Außenskelett, wie bei einem Insekt oder etwas Krebsähnlichem.

Bu daha ziyade esnek bir dış iskelet gibi. Böceklerdeki ya da kabuklu hayvanlardaki gibi.

Ich muss euch etwas sagen.

Size bir şey söylemem gerek.

Ihr könnte etwas injiziert worden sein.

Bir şey enjekte edilmiş olabilir.

etwas şey

Ich habe keine fünf Minuten, aber ich habe etwas anderes für Sie.

Beş dakikam yok, ama başka bir şeyim var senin için.

Ich habe auch etwas für dich.

Ben de sana bir şey vereceğim.

Etwas muss ich Ihnen sagen.

Sana bir şey söylemem gerekiyor.

etwas bir şey

Ich habe keine fünf Minuten, aber ich habe etwas anderes für Sie.

Beş dakikam yok, ama başka bir şeyim var senin için.

Ich habe nie etwas Falsches getan.

Asla yanlış bir şey yapmadım.

Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen?

Affedersiniz, size sormak istediğim bir şey var.

etwas biraz

Ich weiß, Sie wollen sicher einige Fragen loswerden, aber geben Sie Balawi etwas Zeit.

Sormak istediğin bazı sorular var biliyorum ama Balawi'ye biraz zaman ver.

Sie müssen etwas Barium schlucken.

Biraz baryum yutmak zorundasın.

Etwas Respekt bitte, vielen Dank.

Biraz saygı göster. Sağ ol.

etwas birşey

Ich glaube, ich brauche etwas mehr mehr topazartiges, für meinen Teint, wissen Sie,

Sanırım bana biraz daha daha topazımsı lazım, saç boyam için, bilirsin, daha tonlu birşey.

Ist etwas passiert?

Birşey mi oldu?

Aber ich will zuerst etwas sagen.

Ama önce birşey söylemek istiyorum.

etwas

Ich hab Ihnen etwas mitgebracht.

İşte. Sana bir şey getirdim.

Ich muss dringend etwas erledigen.

Halletmem gereken bir var.

Da ist etwas Wut.

İşte biraz öfke var.

etwas bazı

Ich weiß, Sie wollen sicher einige Fragen loswerden, aber geben Sie Balawi etwas Zeit.

Sormak istediğin bazı sorular var biliyorum ama Balawi'ye biraz zaman ver.

Ich habe dich auch irgendwie wegen etwas irregeführt.

Ben de seni bazı şeyler hakkında kandırmış olabilirim.

Manchmal ist etwas unverständlich.

Bazen bazı şeyler tam anlaşılmıyor.

etwas mesele

Ist das etwas Persönliches für Sie?

Bu senin için şahsi bir mesele mi?

Lomax hat etwas für nationale Sicherheit für mich?

Lomax'ın benim için başka bir ulusal güvenlik meselesi mi var?

Das etwas persönliches für Sie.

Bu senin için özel bir mesele.

etwas falan

Oder zumindest eine Statue oder so etwas.

Ya da en azından bir heykel falan.

Nichts Großes, ich mache eine Lasagne oder so etwas.

Önemli bir şey değil. Lazanya falan yaparım.

Vielleicht sollten Sie etwas Tee trinken.

Belki de bir çay falan içmelisin.

etwas çok az

Er hat gerade etwas sehr Gefährliches gemacht.

Az önce çok tehlikeli bir şey yaptı.

Das ist ein jiddisches Wort und bedeutet "etwas".

Bu İbranice dilinde bir kelime. Çok az anlamına geliyor.

Etwas weniger Streep. Und etwas mehr von Bacall.

Biraz daha az Streep ve biraz daha çok Bacall.

etwas macera

Ein bisschen Abenteuer, etwas Abwechslung.

Biraz macera, değişiklik arıyorum.

Elysium ist ein großartiges Abenteuer, aber manchmal denke ich, dass ich etwas noch Wahrhaftigeres verpasst habe.

Elysium muhteşem bir macera ama bazen daha da gerçek bir şeyi yaşama fırsatını kaçırdığımı düşünüyorum.

etwas madde

Weil Sie Holodeck-Materie nicht in etwas Permanentes umwandeln können.

Çünkü sanal güverteyi, maddeyi daha kalıcı bir şekle çevirmesi için programlayamazsın.

Etwas Wachstumsfaktor hinzufügen, damit die Zellen eine kritische Masse für die Erbgutsequenzierung bilden.

Büyümeye yardımcı madde ekliyorum. Böylece hücreler genom dizileme için gerekli kütleye erişecekler.

etwas araç

Ich benutzte ein kinästhetisches Mittel, um es etwas aufzupeppen.

Biraz çekici olması için kinesthetic bir aracı kullandım.

Plötzlich etwas von Luftkissenfahrzeugen und Fitnessstudio-Rabattkarten zu faseln

Havada duran araçlardan, spor salonu üyeliklerinden bahsetmeye bir kalk,

etwas hafifçe

TragfIächen etwas vereist.

Hafif buzlanma başladı.

Ich finde Debussy etwas weich.

Debussy bana biraz hafif geliyor.

etwas azıcık

Ich füge Worcestershire Sauce, etwas Knoblauch und Thymian hinzu.

İçine biraz Worcestershire sosu, sarmısak, azıcık da kekik katarım.