fünf için Almanca-Türkçe çeviriler:

beş · diğer çevirileri

fünf beş

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Fünf Minuten noch.

Beş dakika daha.

Fünf Minuten bis zur Inspektion.

Teftişe beş dakika kaldı, Mayo.