für için Almanca-Türkçe çeviriler:

-e · için · göre · yerine · uğruna · diğer çevirileri

für -e

Ich habe eine kleine Aufgabe für dich, eine kleine, aber wichtige Aufgabe.

Senin için küçük bir görevim var. Küçük ama önemli bir görev.

Danke für diese ermunternde Geschichte.

Bu cesaretlendirici hikaye için teşekkürler.

Danke für dein Verständnis.

Anlayışın için teşekkür ederim.

für için

Ich habe eine kleine Aufgabe für dich, eine kleine, aber wichtige Aufgabe.

Senin için küçük bir görevim var. Küçük ama önemli bir görev.

Sie ist keine Bedrohung mehr für uns.

Artık bizim için bir tehdit değil.

Ich habe letzte Nacht für Sie gebetet.

Dün gece senin için dua ettim.

für göre

Wir haben etwas für dich.

Sana göre bir şey var.

Für einen professionellen Sexualassistenten.

Bir profesyonel seks vekiline göre.

Der Typ ist nichts für Sie.

O adam sana göre değil.

für yerine

Für jeden verschwendeten Dollar, werden wir zwei aufbringen.

İsraf edilen her bir doların yerine iki dolar kazanacağız.

Ich habe für Dr. Napolitano übernommen.

Dr. Napolitano'nun yerine ben geçebilirim.

Wir brauchen einen neuen Treffpunkt für die Übergabe.

Takas için yeni bir buluşma yerine ihtiyacımız var.

für uğruna

Alles für einen guten Zweck.

Her şey iyi bir amaç uğruna.

Wir verheerten diese Stadt für Stahllöcher für einen Dollar!

Bir dolarlık halkalar uğruna kasabadan kaçtık, ha!

Diese Scheißer sind für nichts gestorben.

Bu delikanlılar bir hiç uğruna öldü.