finde

Wir werden jeden Quadratzoll dieses Trümmerfeldes absuchen, bis wir einen Anhaltspunkt finden.

Bu enkaz tarlasının her bir inçkaresini bir kanıt bulana kadar arayacağız.

Ich habe endlich meinen Lebenszweck gefunden." "meinen Lebenszweck gefunden.

Nihayet hayattaki amacımı buldum. "Hayattaki amacımı buldum.

Erst nach zehn Tagen wurde Raeburns zerschlagener Körper gefunden.

On gün sonra Raeburn'ün hırpalanmış bedeni bulundu.

Wir wollen ihm helfen, aber zuerst müssen wir ihn finden.

Ona yardım etmek istiyoruz, ama bunu için önce onu bulmalıyız.

Aber wir wollen einen sicheren Ort für sie finden.

Ama onlar için güvenli bir yer bulmaya çalışıyoruz.

Aber Sie haben etwas anderes gefunden, oder?

Ama başka bir şey buldun değil mi?

Unsere Ermittler fanden einen offenen Gullideckel fünf Blocks entfernt.

Araştırmacılarımız beş blok ötede açık bir delik bulmuşlar.

Wir müssen einen anderen Weg finden.

Başka bir yol bulmak zorundayız.

Ich finde dich auch sehr attraktiv.

Ben de seni çekici buluyorum.

Nein, ich habe noch etwas gefunden.

Hayır, başka bir şey daha buldum.