früh için Almanca-Türkçe çeviriler:

erken · sabah · diğer çevirileri

früh erken

Ein bisschen früh für einen Besucher, oder?

Misafir için biraz erken değil mi?

Ich hätte früher nachsehen sollen.

Daha erken kontrol etmeliydim.

Früh, aber wir müssen los.

Erken ama gitmen gerekiyor.

früh sabah

Aber morgen früh wird sie hier sein?

Ama o sabah burada olacak tamam mı?

Ugur, ich werde morgen früh zur Direktion gehen.

Uğur, ben yarın sabah müdürlüğe uğrayıp geleceğim.

Acht Uhr, morgen früh.

Saat sekizde, yarın sabah.