früher için Almanca-Türkçe çeviriler:

eski, eskiden · önceden, önce · daha önce · önceki · diğer çevirileri

früher eski, eskiden

Alles ist wie früher.

Her şey eskisi gibi.

Früher tanzten sie.

Eskiden dans ederlerdi.

Früher nannte er mich PatchouIi.

Bana eskiden Paçuli derdi.

früher önceden, önce

Fünf Jahre früher, Englisch-Schottische Grenze.

Beş Yıl Önce İngiltere İskoçya Sınırı

Wir haben Sie früher erwartet.

Sizi daha önce bekliyorduk.

Du hast das schon früher gemacht, du kleines Miststück.

Bunu daha önce de yaptın, seni küçük sürtük.

früher daha önce

Aber wir waren uns früher immer einig, immer.

Ama biz daha önce her zaman hemfikir olurduk.

Ich hätte Ihnen früher helfen sollen.

Sana daha önceden yardım etmeliydim.

Die Natur hat früher nie solche Farben hervorgebracht.

Doğa, daha önce hiç böyle renkler görmemişti.

früher önceki

Paiges Erinnerung an ein früheres Leben.

Paige'in önceki hayatından bir hatıra.

Dax, hat einer ihrer früheren Wirte Erfahrung mit Subimpuls Triebwerkkonfigurationen?

Dax, önceki konukçularından herhangi birinin impuls altı iticileriyle deneyimi oldu mu?

Hier liegt die Brieftasche eines früheren Fahrgastes.

Burada bir cüzdan var. Önceki bir yolcudan kalma.