fragen için Almanca-Türkçe çeviriler:

sormak · soru · istemek · sorun · konu · diğer çevirileri

fragen sormak

Ich weiß, Sie wollen sicher einige Fragen loswerden, aber geben Sie Balawi etwas Zeit.

Sormak istediğin bazı sorular var biliyorum ama Balawi'ye biraz zaman ver.

Kann ich Sie etwas Persönliches fragen?

Size özel bir soru sorabilir miyim?

Keine weiteren Fragen, bitte.

Daha fazla soru sormayın, lütfen.

fragen soru

Ich weiß, Sie wollen sicher einige Fragen loswerden, aber geben Sie Balawi etwas Zeit.

Sormak istediğin bazı sorular var biliyorum ama Balawi'ye biraz zaman ver.

Ich wollte Ihnen einige Fragen stellen.

Sadece birkaç soru sormak istemiştim.

Ein paar Fragen:

Birkaç sorum var.

fragen istemek

Ich weiß, Sie wollen sicher einige Fragen loswerden, aber geben Sie Balawi etwas Zeit.

Sormak istediğin bazı sorular var biliyorum ama Balawi'ye biraz zaman ver.

Wollen Sie mich etwas fragen?

Bana bir şey sormak istiyor musun?

Wollten Sie mich etwas fragen?

Bana bir şey mi sormak istediniz?

fragen sorun

Fragen Sie mich.

Bana soru sorun.

Meredith, hast du irgendwelche Fragen?

Meredith, soracak bir sorun var mı?

Hast du Fragen, Thomas?

Sorun var mı, Thomas?

fragen konu

Ich vermute, ein Anwalt würde darüber eine Menge Fragen stellen.

Sanırım bir avukatın bu konuda bir sürü sorusu olacaktır.

Ich muss dich diesbezüglich etwas fragen.

Sana o konuda bir şey sormam gerek.

Dunbar wird fragen, ob ich China hochgeholt habe.

Bak. Dunbar Çin konusunu açıp açmadığımı soracak.