freiberuflicher

Ich bin kein Anwalt, aber ich bin freiberuflicher Ermittler für Wendy Scott-Carr.

Ben bir avukat değilim ama Wendy Scott Carr için çalışan bağımsız bir araştırmacıyım.

Außer Portraitfotos, arbeitet er freiberuflich für Erwachsenenmagazine.

Vesikalıklar dışında erkek dergileri için de çalışıyormuş.

Oscar Chapman war ein freiberuflicher Reporter mit Sitz in London.

Oscar Chapman Londra merkezli, bağımsız çalışan bir muhabirdi.

Ich war ein Versicherungsermittler, freiberuflich.

Ben serbest çalışan bir sigorta müfettişiydim.

Sein Name ist Brian Bell, ein freiberuflicher Programmierer.

Kurbanın adı Brian Bell. Serbest çalışan bilgisayar programcısı.