funktionierende

Ladies und Gentlemen, Jungen und Mädchen, ich präsentiere euch einen funktionierenden Prototypen des Mars Rover!

Bayanlar ve baylar, oğlanlar ve kızlar, sizlere Mars Rover'ın çalışan bir prototipini sunuyorum!

Das ist kein Ideal für mich, sondern täglich funktionierende Wirklichkeit!

Bu, benim için bir ideal değildir. Bu, yaşayan, işleyen bir gerçektir!

Ich führe eine funktionierende befriedigende Beziehung mit einer Frau.

Benim bir kadınla işleyen ve tatmin eden bir ilişkim var.

Russland hat keine funktionierende Regierung mehr.

Rusya'nın artık resmi bir hükümeti yok.

Monty brauchte ein funktionierendes Armband.

Monty'ye çalışan bir bileklik lâzımdı.

Ich bin der erste voll funktionierende Mordkünstler der Welt.

Dünyanın ilk tam teçhizatlı öldürmeye meyilli sanatçısıyım.

Du hast jetzt ein funktionierendes Virus.

Artık elinde çalışan bir virüs var.

Der Herr segnete mich nicht mit Charme, Sportlichkeit oder völlig funktionierendem Gehirn.

Tanri beni yakisikli asil ve beyni iyi calisir yapmaya layik gormedi.

Newcomens Maschine ist das erste funktionierende Dampftriebwerk.

Newcomen'in makinesi ilk kullanışlı buhar makinesi özelliğini taşıyor.

Du wohnst mit einem funktionierenden Zombie zusammen.

Sen fonksiyonel bir zombi ile yaşıyorsun.