gar için Almanca-Türkçe çeviriler:

hiç · çok · pek · asla · bütün · diğer çevirileri

gar hiç

Sie empfindet gar nichts! Weder für dich noch für mich noch für sich selbst!

Hiç bir şey hissetmiyor, ne benim için, ne de kendisi için.

Ich habe gar keine Freunde.

Bir dost. Benim hiç dostum yok.

Morgen? Gar kein Problem.

Yarın hiç sorun değil.

gar çok

Gar keine gute Idee.

Çok kötü bir fikir.

Das könnte gar keine schlechte Idee sein.

Bu çok da kötü bir fikir olmayabilir.

Das ist doch gar nicht so schlimm.

Bu çok da kötü bir durum değil.

gar pek

Hier sind gar keine Männer.

Burada pek adam yok gibi.

Lieber Alex Rover, meine Vulkanexpedition lief gar nicht gut.

Sevgili Alex Rover, volkan araştırmam pek iyi gitmedi.

Vielleicht ist das gar nicht so schlimm.

Sanırım bu pek kötü bir şey değil

gar asla

Stimmt, aber darum geht es jetzt gar nicht, oder?

Doğru, ama asıl mesele bu değil, değil mi?

gar bütün

Ich bin ganz und gar Harrys akribischen Vorsorgemaßnahmen gefolgt.

Harry'nin bütün titiz ve koruyucu tedbirlerini uyguladım.