geben için Almanca-Türkçe çeviriler:

vermek, verecek · olmak · çıkmak · sağlamak · döndürmek · belirti · bağışlamak · belirtmek · diğer çevirileri

geben vermek, verecek

Aber ich musste ihr ein weiteres Beruhigungsmittel geben.

Ama ona bir yatıştırıcı daha vermek zorunda kaldım.

Gebt ihr etwas Raum.

Ona biraz alan verin.

Geben wir ihm eine Chance.

Ona bir şans verelim.

geben olmak

Ich wollte sie Ihnen persönlich geben.

Sana kişisel olarak vermek istedim.

Ich denke, er ist Whitehall als Feind begegnet und Whitehall hat Bakshi noch eine zweite Chance gegeben.

Bence Whitehall'un karşısına bir düşman olarak çıktı ve Whitehall ona ikinci bir şans verdi.

Ich wusste, dass du hier bist. Und ich wollte dir deine Valentinskarte geben.

Burada olacağını biliyordum ben de sana Sevgililer Günü kartını vermek istedim.

geben çıkmak

Warum gibt's ständig Probleme?

Neden sürekli sorun çıkıyor?

Gab einen Riesenstau bei der Abreise.

Roma çıkışında acayip trafik vardı.

Geben Sie eine Fahndung raus, Keller!

Yalnızca bir arama emri çıkar, Keller..

geben sağlamak

Don Corleone gibt uns Schutz im Osten und dort herrscht Frieden.

Don Corleone, bize doğuda koruma sağlayacak ve barış olacak.

Kaleys Live-Todesdrohung gab ihr die perfekte Gelegenheit.

Kaley'in canlı yayındaki tehdidi mükemmel fırsat sağladı.

Und mein Ehemann gab mir das und noch so viel mehr.

Ve kocam, bana bunu ve çok daha fazlasını sağladı.

geben döndürmek

Und wenn wir zurückkehren werde ich dir ein viel besseres Mädchen und eine viel bessere Burg geben.

Döndüğümüzde de sana çok daha iyi bir kız ile çok daha iyi bir kale vereceğim.

Es gibt jetzt kein Zurück, oder?

Artık geri dönmek yok, değil mi?

Es gibt kein "dorthin zurück.

Geri dönmek" diye bir şey yok.

geben belirti

Es gibt ein weiteres Anzeichen.

Başka bir belirtisi daha var.

Es gibt Lebenszeichen.

Yaşam belirtileri var.

Nein Rodney, aber es gibt Anzeichen dafür dass sie denkt.

Hayır, Rodney, ama onun düşündüğüne dair belirtiler var.

geben bağışlamak

Dann gebt die Trophäe Gethin, und vergebt euch beide für diese Fehde.

O zaman ganimeti Gethin'e verin ve bu kavga için birbirinizi bağışlayın.

Mein Vater rettete ihr Leben. Gab ihr ein Zuhause, ein Kind.

Babam onun hayatını bağışladı, ona bir ev ve bir çocuk verdi.

geben belirtmek

Dass es eine Geiselnahme gibt.

Bir rehine durumu olduğunu belirtir.