gebunden için Almanca-Türkçe çeviriler:

bağlı · diğer çevirileri

gebunden bağlı

Aber meine Hände sind gebunden.

Ama benim de elim kolum bağlı.

Meine Hände sind gebunden, Paul.

Elim kolum bağlıydı Paul.

Meine Hände sind gebunden, Carl.

Elim kolum bağlı, Carl. Frank