geladen için Almanca-Türkçe çeviriler:

dolu · diğer çevirileri

geladen dolu

Vorsicht, sie ist geladen.

İşte. Dikkat et, dolu.

Ist sie geladen?

Dolu mu? Değil.

Meine Liebeswaffe ist geladen und ich hab es im Visier

Aşk silahım dolu ve o benim görüş alanımda.