genauso için Almanca-Türkçe çeviriler:

kadar · tıpkı · aynen · sadece · diğer çevirileri

genauso kadar

Ich möchte ihn genauso sehr töten wie Sie.

Senin kadar ben de onu öldürmek istiyorum.

Sie sind der Erde genauso IoyaI ergeben wie Sie.

Onlar da Dünya'ya en az sizin kadar sadık.

Ich bin genauso wahnhaft wie er.

Ben de en az onun kadar kuruntuluyum.

genauso tıpkı

Sie können Jahr für Jahr zurückzählen genauso wie ein Förster Baumringe zählt.

Tıpkı bir ormancının ağaç halkalarını okuduğu gibi geriye doğru yılları sayabiliyorlar.

Vier Kammern, genauso wie beim menschlichen Herz.

Dört tane odacık tıpkı insan kalbi gibi, gerçekten.

Genauso wie der Stachelbeersaft.

Tıpkı bektaşî üzüm suyu gibi.

genauso aynen

Genauso wie sie.

Aynen senin gibi.

Diese Geste wird er sicherlich genauso annehmen.

Bu jesti eminim o da aynen kabul edecektir.

Genauso wie letzte Woche, Mr. Everett.

Aynen geçen hafta göründüğü gibi Bay Everett.

genauso sadece

Er ist nur ein Lakai, genauso wie Sie.

O sadece bir uşak, aynı senin gibi.

Kommt es nur mir so vor oder sieht Herb und Judiths Kind genauso aus, wie Alan?

Sadece bana öyle geliyor, yoksa Herb ve Judith'in çocuğu Alan'a çok mu benziyor?

Sei einfach du selbst, und zeig, dass du mich unterstützt, genauso, wie ich dich unterstütze.

Sadece kendin ol, ve beni desteklediğini göster. Benim seni desteklediğim gibi.