gern için Almanca-Türkçe çeviriler:

seve seve · hoşlanmak · memnuniyetle · diğer çevirileri

gern seve seve

Ich bringe ihn gern zurück.

Onu seve seve geri getiririm.

Ein Mehlwurm, sehr gern.

Seve seve un kurdu olurum.

Ich möchte ein paar Hüte kaufen und ein Motorrad und ein paar Flaschen Parfüm für Adrian sie riecht gern gut.

Bir kaç şapka istiyorum ve bir motorsiklet ve Adrian için bir kaç şişe parfüm. O güzel kokmayı seviyor.

gern hoşlanmak

Er ist einfach geizig und kuschelt gern.

Sadece biraz cimri ve sarılmaktan hoşlanıyor.

Schockierst du die Leute gern, Onkel Frank?

İnsanları şok etmekten hoşlanıyor musun Frank amca?

Quark mag Sie wirklich gern.

Quark gerçekten senden hoşlanıyor.

gern memnuniyetle

Natürlich, sehr gern.

Tabii ki, memnuniyetle.