geschickt için Almanca-Türkçe çeviriler:

güzel · becerikli · hoş · diğer çevirileri

geschickt güzel

Deine neuen Schuhe sind schick.

Yeni ayakkabıların çok güzel.

Geschickt an Neep vorbeigespielt.

Güzel bir hareketle Neps'i geçiyor.

Sehr schick, Turtle.

Çok güzel, Turtle.

geschickt becerikli

Kearney ist stark und geschickt.

Kearney güçlü ve becerikli.

geschickt hoş

Ich fand eine schöne Karte und schickte sie ihr.

Hoş bir kartpostal buldum ve ona gönderdim.