gestohlene

Keine gestohlenen Autos, keine Drogen.

Uyuşturucu, çalıntı araba yok.

Kassierten ihn beim Abladen gestohlener Ladungsbehälter.

Çalıntı yük konteynerlerini boşaltırken yakaladık.

Diebe bringen ihr gestohlene Kunst.

Hırsızlar ona çalıntı sanat eseri getirdi.

Sechs gestohlene Pistolen.

Altı silah çalınmış.

Beide gestohlenen Tiere waren schwanger.

Çalınan iki hayvan da hamileydi.

Noch etwas Gestohlenes, nehme ich an.

Stoktan çalınan bir şey sanırım.

Allie Newmeyers Angreifer fuhr ein gestohlenes Fahrzeug.

Allie Newmeyer'a saldıran kişi çalıntı bir araç sürüyordu.

Aber wer auch immer ihm die gestohlene Pentagon-Datei geschickt hat kennt ihn.

Ama ona çalıntı Pentagon dosyasını her kim göndermişse o biliyordur.

Ich sollte außerdem den gestohlenen Schmuck finden, richtig?

Ayrıca çalınan mücevherleri de bulmam gerekiyordu, değil mi?

Betrug, Irreführung, Handel mit gestohlenen Gütern, Gewalttätigkeiten.

Dolandırıcılık, çalıntı mal bulundurma, asayişi bozma.